Wie zijn we?

Kennis, dienstverlening en passie
zijn de drie kernelementen van ons bestaan.

Kennis
Wij beschikken over een hoogstaande en gespecialiseerde kennis van alle facetten van het strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, die we voortdurend aanscherpen zowel naar juridisch kennisdomein als naar sector. Dit doen wij via onze dossierbehandeling, academische- en vormingsactiviteiten, wetenschappelijke bijdragen en opleidingen.  Waar nodig werken we samen met experts in andere juridische en niet-juridische domeinen.
Dienstverlening
Wij vertalen complexiteit naar eerlijke en praktisch bruikbare adviezen en aanbevelingen. In geval van een procedure kan u rekenen op een krachtdadige en pragmatische bijstand.
Passie
Wij zijn niet alleen gepassioneerd door het recht. Wij zijn nieuwsgierig naar de context, het product of de dienstverlening van onze cliënten.

Contacteer ons

Welke cliënten wij ook bedienen, wij streven er constant naar ons door drie kenmerken te onderscheiden.

Diepgang
Als specialisten zijn we het aan onze cliënten en onszelf verplicht ons voortdurend te verdiepen in onze juridische materie met bijzondere aandacht voor de sectoren, de producten of de dienstverlening van onze cliënten en de ermee verbonden bijzondere aansprakelijkheidsrisico’s.
Eerlijke risicoanalyse
Op basis van een doorgedreven kennis geven we onze cliënten een eerlijk en bruikbaar advies. We zijn recht voor de raap.
Mensentaal
Wij vertalen complexiteit in mensentaal. Zo kunnen onze cliënten beslissingen nemen op basis van informatie die zij begrijpen.
Image

Het beheersen van een aansprakelijkheidsrisico vereist meer expertise dan de loutere klassieke juridische bijstand bij een geschil.

Lees meer


Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten telt een team van 12 advocaten die samen de hele waaier van aansprakelijkheidsaspecten beheersen.


Het team