Ruben Van Herpe - Publicaties


  • R. VAN HERPE, “Ontvankelijk hoger beroep na ontvankelijk verzet vereist automatisch een beoordeling ten gronde” (noot onder Grondwettelijk Hof 26 september 2019, nr. 123/2019), NjW 2020, afl. 422, 398-399.
  • R. VAN HERPE, “Het ambtshalve middel afgeleid uit een nieuw element als sleutel voor een eerder door het grievenformulier gesloten deur” (noot onder GwH 16 mei 2019, nr. 67/2019), NJW 2019, afl. 413, 894
  • R. VAN HERPE, "Recht van verdediging en wapengelijkheid vereisen beperkt volgberoep voor beklaagde" (noot onder GwH 6 juni 2019, nr. 96/2019), NJW 2019, afl. 411, 800 - 801
  • R. VAN HERPE, “Europees aanhoudingsbevel, voortgezette hechtenis en beslissingstermijn van 90 dagen”, NJW 2019, 335
  • B. SPRIET en R. VAN HERPE, “Actualia strafrechtelijke fraude: misdrijf, rechtspersoon, beroepsverbod” in THEMIS (ed.), Straf- en strafprocesrecht nr. 110, Brugge, die Keure, 2019, 55-141
  • P. WAETERINCKX en R. VAN HERPE, “De wettelijke regeling i.v.m. de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon ontdoet zich na 19 jaar van twee groeipijnen, NC 2018, afl. 6, 541-56
  • P. WAETERINCKX en R. VAN HERPE, “Het Grondwettelijk Hof doorprikt de punctuele acupunctuur van artikel 28septies Sv.”, NC 2018, afl. 1, 29-34
  • P. WAETERINCKX en R. VAN HERPE, “Het juridisch spanningsveld betreffende de cumulatie van bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen en belasting”, TFR 2017, afl. 532, 925-934
  • R. VAN HERPE, “Non bis in idem: een verwittigd rechter is er twee waard” (noot onder Cass. 22 maart 2016), T. Strafr. 2016, afl. 5, 363-366
  • C. BARBIER en R. VAN HERPE, “Fiscale strafprocedure” in P. WAETERINCKX, F. VAN VOLSEM en F. DERUYCK (eds.), Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 61-114.