Philippe Vansteenkiste - Seminaries


14 februari 2020: uiteenzetting voor CNA Hardy: “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurder en de D&O-dekking.”

27 september – 13 december 2018: VIVO-seminar te Leuven, Antwerpen, Oostende, Brussel, Genk en Gent “Strafrechtelijke en burgerrechtelijke risico’s voor de vastgoedmakelaars”.

7 en 28 maart 2018: Baker Tilly-seminar “Is een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bestuurders en directieleden aangewezen?”.