Patrick Waeterinckx - Seminaries


30 april 2020: Webinar Balie Antwerpen: Actualia straf(proces)recht.

24 maart 2020: UA - CBR: Ondernemingsstrafrecht – Capita selecta aan de hand van recente rechtspraak.

24 september 2019: Seminarie bij Schoups advocaten: Witwassen: strafrechtelijke risico’s voor advocaten.

12 september 2019: SRV: De advocaat en witwassen – de (dikwijls vergeten) strafrechtelijke context.

20 juni 2019: Themadag Ondernemingsstrafrecht: Fiscaal strafrecht: knelpunten rond fiscale regularisatie en witwassen.

03 mei 2019: Colloquium 'Naar een nieuw Strafwetboek – Un nouveau Code pénal pour le futur?': Witwassen – Blanchiment.

30 november 2018: IBR (Instituut voor Bedrijfsrevisoren) – “Strafrechtelijke risico’s voor bedrijfsrevisoren en accountants”

30 augustus 2018: M&D-seminar “Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden”.

7 en 28 maart 2018: Baker Tilly-seminar “Is een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bestuurders en directieleden aangewezen?”.

1 december 2017: M&D-seminar te Sint Niklaas – themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’.

30 maart 2017: XLIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva “De rechtspersoon in het strafproces: nieuwe ontwikkelingen” (met F. DERUYCK).

21 februari 2017: VIA-seminar te Brussel “Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek”.

9 december 2016 en 3 februari 2017: M&D-seminar te Sint-Niklaas “Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen: update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden”.

6 oktober 2016: seminarie Instituut voor Bedrijfsjuristen “Criminal law and proceedings: de sancties: een gevaarlijke onbekende – les sanctions: une inconnue dangereuse”.

19 april 2016: permanente vorming de Conferentie te Antwerpen “Rechten van verdediging tijdens het strafonderzoek en de regeling van de rechtspleging”.

26 november 2015 en 25 februari 2016: seminarie van Studipolis te Gent en Antwerpen “Actualia verbeurdverklaring”.

20 oktober 2015: seminarie Nullum Crimen te Antwerpen “Actualia verbeurdverklaring” (met J. ROZIE).

9 december 2014: M&D-seminar te Antwerpen “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden – een stand van zaken”.

3 en 5 december 2013: CBR-studiedag te Antwerpen en Gent “Bestuurdersaansprakelijkheid vanuit strafrechtelijk perspectief”.

29 november 2013: M&D-seminar te Antwerpen “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leidinggevenden”.

20 april 2012: seminarie CD&V te Brussel “Aansprakelijkheid van lokale uitvoerende mandatarissen: de ‘perverse’ effecten en andere (juridische) problemen van de uitsluiting van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de zgn. ‘politieke’ rechtspersonen”.

15 december 2011 en 16 februari 2012: M&D-seminar te Antwerpen “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden”.

8 juni 2011 en 11 mei 2011: M&D-seminar te Antwerpen en Gent “Einde bankgeheim en minnelijke schikking in strafzaken (Wet 14 april 2011): het verval van de strafvordering door betaling van een geldsom”.

3 mei 2011: M&D-seminar te Antwerpen “Integriteitsschendingen: een juridische benadering: corruptie en samenhangende misdrijven. Sneller strafrechtelijk verantwoordelijk dan gedacht”.

26 november 2010: seminarie vakgroep strafrecht VUB “Strafrecht … meer dan ooit: effent de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (stilaan) het pad naar de distributieve toepassing van art. 2 Sw. ?”.

1 oktober 2010: seminarie Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht te Arnhem (Nederland) “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden – in de economische context”.

11 en 22 april 2010: voorzitter studiecyclus VUB en UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: zwarte vermogens, fiscale regularisatie en vermogensplanning” en “Belastingontduiking en problemen van fiscale invordering”.

9 en 25 maart 2010: studiecyclus VUB en UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: beslag in fiscale strafzaken”.

4 maart 2010: voorzitter studiecyclus VUB en UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: internationale en Europese administratieve samenwerking op fiscaal vlak en strafrechtelijke sanctionering” en “Het onrechtmatig bewijs in fiscale strafzaken”.

19 maart 2010: M&D-seminar te Gent “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en binnen de rechtspersoon. De verhouding met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurders”.

14 mei 2009: seminarie UA “Het onroerend goed in het straf(proces)recht: het onroerend goed als vermogensbestanddeel”.

11 april 2008 en 12 maart 2009: M&D-seminar te Antwerpen en Gent “Fraude en (onvoldoende) controle door de bedrijfsleiding: een stand van zaken”.

22 januari 2009: CBR-studiedag te Antwerpen “Omkoping en goede bedrijfspraktijken”.

17 oktober 2008: M&D-seminar te Antwerpen “Strafrechtelijke risico’s bij herstructureringen”.

25 september en 4 december 2007: M&D-seminar te Antwerpen en Gent “Witwassen en fiscale fraude”.

5 juni 2007: M&D-seminar te Gent “Actualia Strafrecht”.

8 november 2006: seminarie Hoge Raad voor Justitie “Economisch en financieel strafrecht: de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van twee vaste vertegenwoordigers uit het vennootschapsrecht”.

6 juni 2006: seminarie vakgroep strafrecht VUB “De groeipijnen van het strafrecht: de verwatering van het basismisdrijf als constitutief bestanddeel van het witwasmisdrijf”.

27 maart 2006: seminarie Provincie Oost-Vlaanderen “Delegatie van bevoegdheden in de context van Welzijn, Milieu en Duurzaamheid”.

22 november 2005: Roularta-seminar “Fraude – Responsabilisering van het bedrijfsleven in de 21ste eeuw: vijf jaar ervaring, vijf jaar toekomst”.

20 oktober 2005: M&D-seminar te Brussel “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en in de rechtspersoon. Ziet u nog het bos door de bomen? Een casusgerichte analyse”.

2 juni 2005: M&D-seminar te Gent “Cooking the books – verslaggevingfraude”.

3 december 2004: M&D-seminar te Antwerpen “Risico’s bij herstructurering van vennootschappen. Enkele capita selecta. Het lot van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon bij herstructurering”.

28 november 2004: IFE-seminarie te Brussel “Responsabilité des dirigeants. La délégation de pouvoirs, un outil efficace pour limiter ou exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale”.

29 oktober 2004: CDGEFID-seminarie te Brussel “Follow the money. De jacht op crimineel geld”.

24 juni 2004: IFE-seminarie te Brussel “Hoe het juridische en fiscale beheer van een vennootschapsgroep optimaliseren? – Misbruik en vennootschapsgroepen: welke specifieke overtredingen? Welke sancties?” .

17 juni 2004: M&D-seminar te Gent “Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen – Strafrechtelijke aspecten”.

11 juni 2004: XLIe Wetenschappelijk Congres Vlaamse Juristenvereniging “Toezichthouders”.

6 mei 2004: seminarie Universiteit Namen (FUNDP) “La loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité pénale des personnes morales. Évaluation après cinq années d’application.”

19 maart 2004: seminarie Kamer voor handel en nijverheid te Brussel “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

11 maart 2004: CDGEFID-seminarie “Open bronnen bij financieel rechercheren”.

12 februari 2004: Lawfort-seminar te Antwerpen “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

3 februari 2004: Lawfort-seminar te Antwerpen “Gijzelingen bij sociale conflicten”.

11 december 2003: IFA-IAF-paneldebat te Brussel “Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken: een stand van zaken: de nieuwe regels inzake beslag en de impact ervan op het bedrijfsleven”.

21 oktober 2003: seminarie Kluwer “Strafrecht versus R.O. en milieu”

9 oktober 2003: IFA-IAF-seminarie te Gent “Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken: een stand van zaken: de nieuwe regels inzake beslag en de impact ervan op het bedrijfsleven”.

11 september 2003: M&D-seminar te Antwerpen “De raad van bestuur, het directiecomité, adviserende comités en de vaste vertegenwoordiger”.

23 september 2003: EFE-seminarie te Brussel “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider: risico’s en sancties”.

22 mei 2003: M&D-seminar te Gent “De raad van bestuur, het directiecomité, adviserende comités en de vaste vertegenwoordiger”.

6 mei 2003: M&D-seminar te Antwerpen “Risico’s voor ondernemingen verbonden aan het opsporings- en gerechtelijk onderzoek”.

21 maart 2003: seminarie vakgroep strafrecht VUB “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, overzicht van de eerste rechtspraak”.

13 februari 2003: Landwell-seminar te Antwerpen “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

12 februari 2003: Landwell-seminar te Brussel “Responsabilités des administrateurs en assurance gestionnaire d’entreprise”.

30 januari 2003: M&D-seminar te Gent “Risico’s voor ondernemingen verbonden aan het opsporings- en gerechtelijk onderzoek”.

28 januari 2003: IIR-seminar te Brussel “Ontdek het verschil tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van natuurlijke personen (…) en van publiekrechtelijke rechtspersonen (…) om zo beter uw risico’s te beheersen”.

24 en 25 oktober 2002: seminarie Standaard Uitgeverij te Antwerpen en Gent “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurders-verzekering”.

17 september en 17 oktober 2002: Landwell-seminar te Gent en Brussel “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en bedrijfsleiders: delegatie als juridische en managementtechnische oplossing”.

4 september 2002: IIR-seminar te Brussel “Kent u uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid als aanbestedende overheid/als aannemer?”

28 mei 2002: seminarie PWC te Brussel “Beyond Corporate Governance: delegation of powers, a legal risk management instrument directed towards compliance and Corporate Governance”.

22 mei 2002: IIR-seminar te Brussel “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid in relatie tot compliance”.

18 januari 2002: seminarie PWC “Criminal liability management”.

25 mei 2000: seminarie PWC “Uw onderneming en aansprakelijkheid”.