De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. ‘op de schop’ omwille van de afschaffing van de decumulregel onder oud artikel 5, lid 2 Sw.

Anno 2019 kan de rechtspersoon al exact twintig jaar strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden. De invoering van deze strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen verliep echter niet zonder slag of stoot. Het oude …

Eerherstel voor de Taalwet?

In een eerdere bijdrage (23 januari 2019, “Taalgebruik : vaarwel of tot weerziens aan de sanctie van absolute nietigheid in (burgerlijke) rechtszaken?”) werd reeds uitgelegd hoe de wet op het …