Image
  • Your concern
    Is our priority


Een nichekantoor in strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid


Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten zijn experten in strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een complementair team van negen advocaten, drie vennoten en hun team van medewerkers, beheerst de brede waaier van facetten van aansprakelijkheid. Zij helpen ondernemingen, organisaties en hun leidinggevenden hun aansprakelijkheid te begrijpen, te beheersen en als het misgaat, de crisis te managen en hen bij te staan bij geschillen.


Image
 
Image
Expertisedomeinen

Het ondernemingsstrafrecht


Het ondernemingsstrafrecht is zonder meer een risico in het alledaags bedrijfs- en verenigingsleven. Niet alleen fraude maar ook loutere onachtzaamheid kunnen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een organisatie en/of haar leidinggevenden in het gedrang brengen. Daarnaast kunnen organisaties ook het slachtoffer worden van strafbare feiten, dikwijls met belangrijke financiële gevolgen. Wij staan voor u klaar om uw strafrechtelijke risico’s preventief en curatief te managen.


Image

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid


Schadegevallen leiden vaak tot burgerlijke aansprakelijkheid. Deskundig management van het burgerlijk aansprakelijkheidsrisico is dus van wezenlijk belang. Naast zaken in (buiten)contractuele aansprakelijkheid kan u bij ons ook terecht voor dossiers van afhandeling lichamelijke schade, voor aansprakelijkheidsgeschillen in bouwzaken, bij arbeids­ongevallen, bij commerciële schadedossiers, enz. Bestuurdersaansprakelijkheid en interventies in geval van tijdelijke of definitieve discontinuïteit van bedrijven en organisaties behoren ook tot onze kerncompetenties. Wij staan dus garant voor een doorgedreven specialisatie inzake aansprakelijkheids­dossiers in de brede zin van het woord.

Meer weten?
Hoe kunnen wij u helpen?
Image

Wij nemen uw zorgen uit handen, zodat u zich meer dan ooit kan richten op uw kerntaken.

Meer weten?


  • Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten
    staat u bij in geschillenbeslechting.

  • Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten
    helpt u uw risico’s te beheersen.


Contacteer ons