Image

Hoe kunnen wij u helpen?


Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten zijn experten in aansprakelijkheid en helpen ondernemingen, overheden en hun leidinggevenden hun aansprakelijkheid te begrijpen, te beheersen en, wanneer het misgaat, de crisis te managen en hen bij te staan bij geschillen.

Contacteer ons "Op-maat" oplossingen
 
Hoe kunnen wij u helpen?

Aansprakelijkheid is een risico voor elke organisatie en haar leden. Ons rechtssysteem bedient zich zowel van het penale als het civiele recht om ‘fouten’ (in de zin van een onrechtmatig handelen) in het rechtsverkeer te corrigeren door sanctionering, herstel en/of vergoeding. Het fenomeen ‘aansprakelijkheid’ laat zich dus niet begrenzen door rechtstakken, maar overstijgt deze. Dit betekent dat onrechtmatig handelen voor ondernemingen, overheden en hun leidinggevenden een risico inhoudt, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak.
 

De voorbeelden van ‘fouten’ die aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheidsvorderingen via strafrechtelijke en/of civielrechtelijk weg zijn ontelbaar: fraude, fouten bij bestuursbeslissingen (zoals investeringen, besparingen, vergunningen, fiscale optimalisatie, …), medische fouten, arbeidsongevallen, verboden of grensoverschrijdende emissies, fouten bij aannemingswerken, verkeersongevallen, enz.

Kortom, handelingen en beslissingen nodig om uw beroep uit te oefenen, leiding te geven en/of uw afdeling of onderneming te beheren, kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheidsproblemen.

Contacteer ons
Image
 
Onze advocaten benaderen aansprakelijkheid vanuit de leefwereld van uw organisatie, nl. als een te beheersen risico dat zijn grondslag vindt in één of ander niet normconform handelen. Dergelijk niet normconform handelen kan vooreerst aanleiding geven tot ernstige gevolgen op menselijk vlak, bv. overlijden, ziekte, verwondingen, arrestatie, straffen, …

Maar ook op het niveau van het functioneren van de organisatie zijn de gevolgen en problemen niet zelden dermate ernstig dat zij kunnen leiden tot een tijdelijke of definitieve discontinuïteit van uw organisatie, bv. middelen verslindend crisismanagement, verlies van vergunningen, wantrouwen bij share- en/of stakeholders, hoge boetes, niet recupereerbare en/of verzekerbare schade, enz. …
 
Image

Het beheersen van dit aansprakelijkheidsrisico vereist dan ook duidelijk meer expertise dan de loutere klassieke juridische bijstand bij een geschil.

Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten reiken u grondige expertise en ‘op-maat’-oplossingen aan op drie niveau’s

Wij wensen u in eerste instantie bij te staan bij het vermijden van incidenten die aanleiding geven tot aansprakelijkheid. Preventie via adviesverlening en legal risk management vormen een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.
Uiteraard staan wij u waar nodig ook curatief bij, dit gaande van een volledige juridische begeleiding bij crisismanagement na incidenten, tot het volledig behandelen van geschillen voor alle hoven en rechtbanken, inclusief het Hof van Cassatie wat betreft strafzaken.
Last but not least, begeleiden wij u ook in de keuze van de juiste verzekeringspolissen. Hoewel verzekeringen niet voor alles een antwoord bieden, vormen zij een onmisbare schakel in een probate behandeling van het aansprakelijkheidsrisico van uw organisatie.