Patrick Waeterinckx - Séminaires


30 avril 2020: Webinar Barreau Anvers: Actualia straf(proces)recht.

24 mars 2020: UA - CBR: Ondernemingsstrafrecht – Capita selecta aan de hand van recente rechtspraak.

24 september 2019: séminaire chez Schoups avocats: Witwassen: strafrechtelijke risico’s voor advocaten.

12 septembre 2019: SRV: De advocaat en witwassen – de (dikwijls vergeten) strafrechtelijke context.

20 juin 2019: themadag Ondernemingsstrafrecht: Fiscaal strafrecht: knelpunten rond fiscale regularisatie en witwassen.

03 mai 2019: colloquium 'Naar een nieuw Strafwetboek – Un nouveau Code pénal pour le futur?': Witwassen – Blanchiment.

30 novembre 2018: formation IBR (institut des réviseurs d’entreprises) – risques criminels pour réviseurs d’entreprises et comptables”

30 août 2018: M&D-seminar “Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden”.

7 et 28 mars 2018: Baker Tilly-seminar “Is een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bestuurders en directieleden aangewezen?”.

1 décembre 2017: M&D-seminar – ‘Ondernemingsstrafrecht’.

30 mars 2017: XLIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva “De rechtspersoon in het strafproces: nieuwe ontwikkelingen” (with F. DERUYCK).

21 février 2017: VIA-seminar “Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek”.

9 décembre 2016 et 3 février 2017: M&D-seminar “Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen: update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden”.

6 octobre 2016: séminaire IJE “Criminal law and proceedings: de sancties: een gevaarlijke onbekende – les sanctions: une inconnue dangereuse”.

19 avril 2016: formation continue barreau d’Anvers “Rechten van verdediging tijdens het strafonderzoek en de regeling van de rechtspleging”.

26 novembre 2015 et 25 février 2016: seminar Studipolis “Actualia verbeurdverklaring”.

20 octobre 2015: seminar Nullum Crimen “Actualia verbeurdverklaring” (avec J. ROZIE)

9 décembre 2014: M&D-seminar “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden – een stand van zaken”.

3 et 5 décembre 2013: CBR-seminar “Bestuurdersaansprakelijkheid vanuit strafrechtelijk perspectief”.

29 novembre 2013: M&D-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leidinggevenden”.

20 avril 2012: CD&V-seminar “Aansprakelijkheid van lokale uitvoerende mandatarissen: de ‘perverse’ effecten en andere (juridische) problemen van de uitsluiting van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de zgn. ‘politieke’ rechtspersonen”.

15 décembre 2011 et 16 février 2012: M&D-seminar te Antwerpen “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden”.

8 juin 2011 and 11 May 2011: M&D-seminar “Einde bankgeheim en minnelijke schikking in strafzaken (Wet 14 april 2011): het verval van de strafvordering door betaling van een geldsom”.

3 mai 2011: M&D-seminar “Integriteitsschendingen: een juridische benadering: corruptie en samenhangende misdrijven. Sneller strafrechtelijk verantwoordelijk dan gedacht”.

26 novembre 2010: VUB-seminar “Strafrecht … meer dan ooit: effent de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (stilaan) het pad naar de distributieve toepassing van art. 2 Sw. ?”.

1 octobre 2010: Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden – in de economische context”.

11 et 22 avril 2010: séminaire VUB et UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: zwarte vermogens, fiscale regularisatie en vermogensplanning” en “Belastingontduiking en problemen van fiscale invordering”.

9 et 25 mars 2010: séminaire VUB et UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: beslag in fiscale strafzaken”.

4 mars 2010: séminaire VUB et UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: internationale en Europese administratieve samenwerking op fiscaal vlak en strafrechtelijke sanctionering” en “Het onrechtmatig bewijs in fiscale strafzaken”.

19 mars 2010: M&D-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en binnen de rechtspersoon. De verhouding met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurders”.

14 mars 2009: séminaire UA “Het onroerend goed in het straf(proces)recht: het onroerend goed als vermogensbestanddeel”.

11 avril 2008 et 12 mars 2009: M&D-seminar “Fraude en (onvoldoende) controle door de bedrijfsleiding: een stand van zaken”.

22 janvier 2009: CBR-seminar “Omkoping en goede bedrijfspraktijken”.

17 octobre 2008: M&D-seminar “Strafrechtelijke risico’s bij herstructureringen”.

25 septembre et 4 décembre 2007: M&D-seminar “Witwassen en fiscale fraude”.

5 juin 2007: M&D-seminar “Actualia Strafrecht”.

8 novembre 2006: séminaire CSJ “Economisch en financieel strafrecht: de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van twee vaste vertegenwoordigers uit het vennootschapsrecht”.

6 juin 2006: séminaire VUB “De groeipijnen van het strafrecht: de verwatering van het basismisdrijf als constitutief bestanddeel van het witwasmisdrijf”.

27 mars 2006: séminaire province de Frandre-Orientale “Delegatie van bevoegdheden in de context van Welzijn, Milieu en Duurzaamheid”.

22 novembre 2005: Roularta-seminar “Fraude – Responsabilisering van het bedrijfsleven in de 21ste eeuw: vijf jaar ervaring, vijf jaar toekomst”.

20 octobre 2005: M&D-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en in de rechtspersoon. Ziet u nog het bos door de bomen? Een casusgerichte analyse”.

2 juin 2005: M&D-seminar “Cooking the books – verslaggevingfraude”.

3 décembre 2004: M&D-seminar “Risico’s bij herstructurering van vennootschappen. Enkele capita selecta. Het lot van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon bij herstructurering”.

28 novembre 2004: IFE-seminar “Responsabilité des dirigeants. La délégation de pouvoirs, un outil efficace pour limiter ou exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale”.

29 octobre 2004: CDGEFID-seminar “Follow the money. De jacht op crimineel geld”.

24 juin 2004: IFE-seminar “Hoe het juridische en fiscale beheer van een vennootschapsgroep optimaliseren? – Misbruik en vennootschapsgroepen: welke specifieke overtredingen? Welke sancties?” .

17 juin 2004: M&D-seminar “Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen – Strafrechtelijke aspecten”.

11 juin 2004: XLIe Wetenschappelijk Congres Vlaamse Juristenvereniging “Toezichthouders”.

6 mai 2004: séminaire Université de Namur (FUNDP) “La loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité pénale des personnes morales. Évaluation après cinq années d’application.”

19 mars 2004: séminaire Chambre du commerce “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

11 mars 2004: CDGEFID-seminarie “Open bronnen bij financieel rechercheren”.

12 février 2004: Lawfort-seminar “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

3 février 2004: Lawfort-seminar “Gijzelingen bij sociale conflicten”.

11 décembre 2003: IFA-IAF-débat “Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken: een stand van zaken: de nieuwe regels inzake beslag en de impact ervan op het bedrijfsleven”.

21 octobre 2003: séminaire Kluwer “Strafrecht versus R.O. en milieu”

9 octobre 2003: IFA-IAF-seminar “Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken: een stand van zaken: de nieuwe regels inzake beslag en de impact ervan op het bedrijfsleven”.

11 septembre 2003: M&D-seminar “De raad van bestuur, het directiecomité, adviserende comités en de vaste vertegenwoordiger”.

23 septembre 2003: EFE-seminar “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider: risico’s en sancties”.

22 mai 2003: M&D-seminar “De raad van bestuur, het directiecomité, adviserende comités en de vaste vertegenwoordiger”.

6 mai 2003: M&D-seminar “Risico’s voor ondernemingen verbonden aan het opsporings- en gerechtelijk onderzoek”.

21 mars 2003: seminar VUB “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, overzicht van de eerste rechtspraak”.

13 février 2003: Landwell-seminar “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

12 février 2003: Landwell-seminar “Responsabilités des administrateurs en assurance gestionnaire d’entreprise”.

30 janvier 2003: M&D-seminar “Risico’s voor ondernemingen verbonden aan het opsporings- en gerechtelijk onderzoek”.

28 janvier 2003: IIR-seminar “Ontdek het verschil tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van natuurlijke personen (…) en van publiekrechtelijke rechtspersonen (…) om zo beter uw risico’s te beheersen”.

24 et 25 octobre 2002: seminar Standaard Uitgeverij “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurders-verzekering”.

17 septembre et 17 octobre 2002: Landwell-seminar “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en bedrijfsleiders: delegatie als juridische en managementtechnische oplossing”.

4 septembre 2002: IIR-seminar “Kent u uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid als aanbestedende overheid/als aannemer?”

28 mai 2002: séminaire PWC “Beyond Corporate Governance: delegation of powers, a legal risk management instrument directed towards compliance and Corporate Governance”.

22 mai 2002: IIR-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid in relatie tot compliance”.

18 janvier 2002: séminaire PWC “Criminal liability management”.

25 mai 2000: séminaire PWC “Uw onderneming en aansprakelijkheid”.