Jacques Vandeuren - Publications


  • J. VANDEUREN, “Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- en strafprocesrecht”, Vigiles 2015/2 et 3, 61 e.v.
  • J. VANDEUREN, “Hof van beroep Gent verduidelijkt criteria ter beoordeling van laattijdige inverdenkingstelling”, NC 2013/6, 463-468.
  • J. VANDEUREN, “De rol van het slachtoffer in de strafprocedure: is de grens bereikt?”, Nieuwsbrief Suggnomè 2012-1/112, 18-2.
  • J. VANDEUREN, “Aanvang van de proeftijd: behoefte aan duidelijkheid”, RW 2010-11/41, 1723-1725.