Patrick Waeterinckx - Seminars


30 April 2020: Webinar Bar Antwerp: Antwerpen: Actualia straf(proces)recht.

24 March 2020: UA - CBR: Ondernemingsstrafrecht – Capita selecta aan de hand van recente rechtspraak.

24 September 2019: seminar at Schoups attorneys: Witwassen: strafrechtelijke risico’s voor advocaten.

12 September 2019: SRV: De advocaat en witwassen – de (dikwijls vergeten) strafrechtelijke context.

20 June 2019: Themadag Ondernemingsstrafrecht: Fiscaal strafrecht: knelpunten rond fiscale regularisatie en witwassen.

03 May 2019: Colloquium 'Naar een nieuw Strafwetboek – Un nouveau Code pénal pour le futur?': Witwassen – Blanchiment.

30 November 2018: training IBR (Institute for Auditors) - "Criminal risks for auditors and accountants"

30 August 2018: M&D-seminar “Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden”.

07 and 28 March 2018: Baker Tilly-seminar “Is een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bestuurders en directieleden aangewezen?”.

01 December 2017: M&D-seminar – ‘Ondernemingsstrafrecht’.

30 March 2017: XLIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva “De rechtspersoon in het strafproces: nieuwe ontwikkelingen” (with F. DERUYCK).

21 February 2017: VIA-seminar “Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek”.

09 December 2016 and 03 February 2017: M&D-seminar “Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen: update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden”.

06 October 2016: seminar Instituut voor Bedrijfsjuristen “Criminal law and proceedings: de sancties: een gevaarlijke onbekende – les sanctions: une inconnue dangereuse”.

19 April 2016: permanente vorming “Rechten van verdediging tijdens het strafonderzoek en de regeling van de rechtspleging”.

26 November 2015 and 25 February 2016: seminar Studipolis “Actualia verbeurdverklaring”.

20 October 2015: seminar Nullum Crimen “Actualia verbeurdverklaring” (with J. ROZIE).

09 December 2014: M&D-seminar “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden – een stand van zaken”.

03 and 05 December 2013: CBR-seminar “Bestuurdersaansprakelijkheid vanuit strafrechtelijk perspectief”.

29 November 2013: M&D-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leidinggevenden”.

20 April 2012: CD&V-seminar “Aansprakelijkheid van lokale uitvoerende mandatarissen: de ‘perverse’ effecten en andere (juridische) problemen van de uitsluiting van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de zgn. ‘politieke’ rechtspersonen”.

15 December 2011 and 16 February 2012: M&D-seminar te Antwerpen “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden”.

08 June 2011 and 11 May 2011: M&D-seminar “Einde bankgeheim en minnelijke schikking in strafzaken (Wet 14 april 2011): het verval van de strafvordering door betaling van een geldsom”.

03 May 2011: M&D-seminar “Integriteitsschendingen: een juridische benadering: corruptie en samenhangende misdrijven. Sneller strafrechtelijk verantwoordelijk dan gedacht”.

26 November 2010: VUB-seminar “Strafrecht … meer dan ooit: effent de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (stilaan) het pad naar de distributieve toepassing van art. 2 Sw. ?”.

01 October 2010: Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden – in de economische context”.

11 and 22 April 2010: seminar VUB and UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: zwarte vermogens, fiscale regularisatie en vermogensplanning” en “Belastingontduiking en problemen van fiscale invordering”.

09 and 25 March 2010: seminar VUB and UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: beslag in fiscale strafzaken”.

4 March 2010: seminar VUB and UA “Fiscaal straf- en strafprocesrecht: internationale en Europese administratieve samenwerking op fiscaal vlak en strafrechtelijke sanctionering” en “Het onrechtmatig bewijs in fiscale strafzaken”.

19 March 2010: M&D-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en binnen de rechtspersoon. De verhouding met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurders”.

14 May 2009: seminar UA “Het onroerend goed in het straf(proces)recht: het onroerend goed als vermogensbestanddeel”.

11 April 2008 and 12 March 2009: M&D-seminar “Fraude en (onvoldoende) controle door de bedrijfsleiding: een stand van zaken”.

22 January 2009: CBR-seminar “Omkoping en goede bedrijfspraktijken”.

17 October 2008: M&D-seminar “Strafrechtelijke risico’s bij herstructureringen”.

25 September and 4 December 2007: M&D-seminar “Witwassen en fiscale fraude”.

05 June 2007: M&D-seminar “Actualia Strafrecht”.

08 November 2006: seminar Hoge Raad voor Justitie “Economisch en financieel strafrecht: de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van twee vaste vertegenwoordigers uit het vennootschapsrecht”.

06 June 2006: seminarie VUB “De groeipijnen van het strafrecht: de verwatering van het basismisdrijf als constitutief bestanddeel van het witwasmisdrijf”.

27 March 2006: seminar Provincie Oost-Vlaanderen “Delegatie van bevoegdheden in de context van Welzijn, Milieu en Duurzaamheid”.

22 November 2005: Roularta-seminar “Fraude – Responsabilisering van het bedrijfsleven in de 21ste eeuw: vijf jaar ervaring, vijf jaar toekomst”.

20 October 2005: M&D-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en in de rechtspersoon. Ziet u nog het bos door de bomen? Een casusgerichte analyse”.

02 June 2005: M&D-seminar “Cooking the books – verslaggevingfraude”.

03 December 2004: M&D-seminar “Risico’s bij herstructurering van vennootschappen. Enkele capita selecta. Het lot van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon bij herstructurering”.

28 November 2004: IFE-seminar “Responsabilité des dirigeants. La délégation de pouvoirs, un outil efficace pour limiter ou exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale”.

29 October 2004: CDGEFID-seminarie “Follow the money. De jacht op crimineel geld”.

24 June 2004: IFE-seminar “Hoe het juridische en fiscale beheer van een vennootschapsgroep optimaliseren? – Misbruik en vennootschapsgroepen: welke specifieke overtredingen? Welke sancties?” .

17 June 2004: M&D-seminar “Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen – Strafrechtelijke aspecten”.

11 June 2004: XLIe Wetenschappelijk Congres Vlaamse Juristenvereniging “Toezichthouders”.

06 May 2004: seminar University of Namur (FUNDP) “La loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité pénale des personnes morales. Évaluation après cinq années d’application.”

19 March 2004: seminar Chamber of commerce “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

11 March 2004: CDGEFID-seminar “Open bronnen bij financieel rechercheren”.

12 February 2004: Lawfort-seminar “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

03 February 2004: Lawfort-seminar “Gijzelingen bij sociale conflicten”.

11 December 2003: IFA-IAF-debate “Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken: een stand van zaken: de nieuwe regels inzake beslag en de impact ervan op het bedrijfsleven”.

21 October 2003: seminar Kluwer “Strafrecht versus R.O. en milieu”

09 October 2003: IFA-IAF-seminar “Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken: een stand van zaken: de nieuwe regels inzake beslag en de impact ervan op het bedrijfsleven”.

11 September 2003: M&D-seminar “De raad van bestuur, het directiecomité, adviserende comités en de vaste vertegenwoordiger”.

23 September 2003: EFE-seminar “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider: risico’s en sancties”.

22 May 2003: M&D-seminar “De raad van bestuur, het directiecomité, adviserende comités en de vaste vertegenwoordiger”.

06 May 2003: M&D-seminar “Risico’s voor ondernemingen verbonden aan het opsporings- en gerechtelijk onderzoek”.

21 March 2003: seminar VUB “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, overzicht van de eerste rechtspraak”.

13 February 2003: Landwell-seminar “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersverzekering”.

12 February 2003: Landwell-seminar “Responsabilités des administrateurs en assurance gestionnaire d’entreprise”.

30 January 2003: M&D-seminar “Risico’s voor ondernemingen verbonden aan het opsporings- en gerechtelijk onderzoek”.

28 January 2003: IIR-seminar “Ontdek het verschil tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van natuurlijke personen (…) en van publiekrechtelijke rechtspersonen (…) om zo beter uw risico’s te beheersen”.

24 and 25 October 2002: seminar Standaard Uitgeverij “Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurders-verzekering”.

17 September and 17 October 2002: Landwell-seminar “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en bedrijfsleiders: delegatie als juridische en managementtechnische oplossing”.

04 September 2002: IIR-seminar “Kent u uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid als aanbestedende overheid/als aannemer?”

28 May 2002: seminar PWC “Beyond Corporate Governance: delegation of powers, a legal risk management instrument directed towards compliance and Corporate Governance”.

22 May 2002: IIR-seminar “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid in relatie tot compliance”.

18 January 2002: seminar PWC “Criminal liability management”.

25 May 2000: seminar PWC “Uw onderneming en aansprakelijkheid”.