Joost Huysmans - Publications


 • J. Huysmans, “Het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor: een ruim maar relatief recht” (noot onder EHRM 9 november 2018, Beuze t. België), P&R 2020, 40-52
 • J. Huysmans, F. Goossens, H. Berkmoes, M. Colette en K. Stas, Wetboek Salduz geannoteerd 2019, Brugge, die Keure, 2019, 599 p.
 • J. Huysmans, “De verlenging van de arrestatietermijn tot 48 uur”, P&R 2018, 87-112
 • J. Huysmans, “Ius est vigilantibus, ook voor minderjarigen. De nieuwe Ibrahim-criteria van het EHRM voor de sanctionering van een miskenning van de Salduz-waarborgen, toegepast op minderjarigen” (noot onder EHRM 27 april 2017, Zherdev t. Oekraïne), TJK 2018, 98-111
 • J. Huysmans, Legitieme verdediging, Antwerpen, Intersentia, 2017, 958 p.
 • J. Huysmans, “Procesmisbruik door de verdediging in de strafprocedure: een contradictio in terminis?”, RW 2016-17, 802-815
 • J. Huysmans, F. Vanneste, J. Van Nieuwenhove, L. De Geyter, H. De Vylder, S. Lambrecht, K. Lemmens, M. Merrigan, K. Muylle, W. Pas, B. Seutin, B. Steen, J. Theunis, P. Vandenheede, G. Van Haegendoren, N. Van Leuven, N. Verbrugge, L. Vermeire en W. Verrijdt, Geannoteerd wetboek Grondwet en EVRM 2016, Brugge, die Keure, 2016, 931 p.
 • J. Huysmans, J. Vandeuren en A. Bailleux, “Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- en strafprocesrecht”, Vigiles 2016, 137-179
 • J. Huysmans, A. Bailleux en S. De Hert, “Stevige verbouwingen in het strafprocesrecht: de procedure met voorafgaande erkenning van schuld, de invoering van conclusietermijnen in strafzaken en een vernieuwd stelsel van rechtsmiddelen”, in F. Verbruggen, (ed.), Themis straf- en strafprocesrecht 2015-2016, Brugge, die Keure, 2016, 123-194
 • J. Huysmans, “The criminal judge can do everything …? De ruime draagwijdte van de teruggave (art. 44 Sw.) in strafzaken en de impact daarvan op de bevoegdheid van de strafrechter op burgerlijk gebied”, TRV/RPS 2016, 275-278
 • J. Huysmans, J. Vandeuren en A. Bailleux, “Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- en strafprocesrecht”, Vigiles 2015, 61-80
 • J. Huysmans en H. Berkmoes, “Salduz-actualia: Europees en internrechtelijk perspectief”, Vigiles 2015, 47-60
 • J. Huysmans, “Salduz en derdenwerking”, NJW2015, 82-94
 • J. Huysmans, “Salduz-sancties tijdens voorlopige hechtenis”, NJW 2013, 286-296
 • J. Huysmans, F. Verbruggen en C. Conings, “Dagelijkse kost: Europese ingrediënten die het Belgische strafrecht kruiden”, in F. Verbruggen, R. Verstraeten en B. Spriet (ed.), Themis straf- en strafprocesrecht 2012-2013, Brugge, die Keure, 2013 1-80
 • J. Huysmans, R.Verstraeten, D. Van Daele en A. Bailleux, De burgerlijke partijstelling: analyse en toekomstperspectief. Een rechtsvergelijkende studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 435 p.
 • J. Huysmans, “Het bevel tot verlenging: een stille revolutie in de voorlopige hechtenis?” RW 2011-2012, 1702-1712
 • J. Huysmans, F. Verbruggen en K. Van Geyt, “Advocaten als aristocraten? Is het bijzonder BIM-regime voor advocaten verantwoord?”. Orde van de Dag 2011, 73-82